Dariusz Pielak
Każdy projekt UE jest unikatowy. Niezawodność usług może zapewnić tylko najwyższy poziom profesjonalizmu i podejście ukierunkowane na klienta.

Piotr Grzywczak
Jedną z moich dewiz życiowych jest całkowita dokładność. Dokładam wszelkich starań, aby kwestie podatkowe nie były dla klientów żadnym obciążeniem.
Strona główna > Telefoniczne porady prawne

Telefoniczne porady prawne

Jeśli masz problem - wystarczy zadzwonić. Nasi specjaliści pomogą go rozwiązać, udzielając bieżących konsultacji przez telefon.

Mając na uwadze rosnące na rynku zapotrzebowanie Klientów na bezpośrednie usługi doradcze, skonstruowaliśmy model Telefonicznych Porad Prawnych, który funkcjonuje w naszej Kancelarii od 1997 r.

Obecnie rozwijamy tę formę doradztwa wprowadzając bezpośrednią opiekę nad danym Klientem, wykonywaną przez wskazanego specjalistę (radca prawny, doradca podatkowy), który oprócz zwykłej konsultacji, zajmie się danym problemem, w razie potrzeby - skonsultuje odpowiedź ze swoimi współpracownikami, oddzwoni z poprawną odpowiedzią lub sporządzi krótką pisemną opinię - wskazując podstawy prawne swojej interpretacji.

Telefoniczne Porady Prawne mogą być również przydatne dla dużych korporacji, jako podręczna pomoc prawna dla pracowników lub pozytywny motyw utrzymywania współpracy z przedsiębiorcami działającymi jako kooperanci lub dystrybutorzy korporacji.

Cena Telefonicznych Porad Prawnych jest teraz elastyczna - negocjujemy ją, na umiarkowanym poziomie, w zależności od zgłoszonych potrzeb Klienta.

Proponujemy więc nawiązanie współpracy wedle następujących zasad:

  • Oferujemy stałą, obsługę doradczą, Państwa Firmy w zakresie prawa pracy, podatków i prawa gospodarczego, świadczoną bieżąco - w formie telefonicznych konsultacji udzielanych przez wyznaczonego pracownika Kancelarii - radcę prawnego lub/i doradcę podatkowego - płatną w wynegocjowanej - umiarkowanej - zryczałtowanej kwocie - odnoszącej się do ustalonego limitu godzin poświęconych miesięcznie na obsługę Państwa Firmy, W związku z tym - dajemy możliwość uzyskania, na odrębne zamówienie, krótkich, pisemnych opinii prawnych, dotyczących, bieżących operacji gospodarczych - płatnych ryczałtowo według stawki 250 zł netto za opinię (opinia taka nie może obejmować więcej niż jedną stronę maszynopisu),
  • Oferujemy także możliwość uzyskania zaawansowanych pisemnych opinii prawnych dotyczących interpretacji treści przepisów, informacji o stosowanej praktyce obrotu oraz strategii prawno-gospodarczej lub podatkowej, płatnych według obowiązujących stawek godzinowych Kancelarii (obecnie - 250 zł netto) z 20% upustem cenowym, z tytułu uczestnictwa w niniejszym systemie,
  • Świadczymy wykonywaną, na odrębnie złożone zamówienie, obsługę spotkań szkoleniowych dla pracowników Państwa Firmy, z zakresu prawa pracy, podatków i obrotu gospodarczego, płatną według ustalonych indywidualnie stawek ryczałtowych,
  • Dajemy możliwość korzystania, w ramach ceny za stałą obsługę telefoniczną, z bieżąco (przynajmniej raz w miesiącu) przesyłanych do Państwa Firmy zestawów krótkich informacji na temat pojawiających się w obrocie prawnym i praktyce obrotu zmian oraz zdarzeń mających istotny wpływ na ten obrót,
  • Kancelaria oferuje również, na indywidualne zamówienie Klienta, wyżej wymienione usługi, w tym, przede wszystkim konsultacje telefoniczne, jako element systemów lojalnościowych dla kontrahentów klienta, lub pracowniczych systemów motywacyjnych.

Jeżeli nasza oferta jest dla Państwa interesująca proszę o bezpośredni kontakt z panem Romanem Kowalikiem lub Magdaleną Juszczyk - tel. 0-22 627-05-17 (18) lub za pomocą formularza kontaktowego.


W imieniu R. Kowalik i Wspólnicy

Roman Kowalik
Adwokat
Komplementariusz