Dariusz Pielak
Każdy projekt UE jest unikatowy. Niezawodność usług może zapewnić tylko najwyższy poziom profesjonalizmu i podejście ukierunkowane na klienta.

Paweł Słojewski
Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne nie mają dla mnie tajemnic. Mogą być Państwo pewni, że udzielane przeze mnie porady wynikają z bieżących analiz i precyzyjnych informacji. Jestem także zaangażowany w działalność społeczną.
Strona główna > Obsługa projektów UE

Obsługa projektów Unii EuropejskiejKancelaria prowadzi kompleksową i profesjonalną obsługę przedsiębiorców oraz instytucji publicznych (samorządowych) realizujących projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej przy zastosowaniu przepisów Prawa zamówień publicznych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Klientów staramy się świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Sprawnie zarządzamy procesem przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego. Jesteśmy otwarci na wszystkie sugestie ze strony Naszych Klientów.

Dużym atutem Kancelarii jest mobilność naszych ekspertów, którzy mogą prowadzić konsultacje bezpośrednio w siedzibie Klienta i instytucjach zainteresowanych realizacją projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Mamy nadzieje, że z naszą pomocą znajdziecie Państwo odpowiedzi na nurtujące Was pytania i zagadnienia. Ważne jest w pierwszym rzędzie zachowanie odpowiednich zasad przeprowadzenia każdego postępowania przetargowego jak również podejmowanie wszelkich decyzji, które pozwolą mieć pewność uniknięcia odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy, w szczególności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, dzięki naszemu doświadczeniu oraz zaangażowaniu w realizację każdego projektu jesteśmy w stanie udzielić Państwu niezbędnego wsparcia, czego efektem jest wysoka skuteczność pozyskanych środków przez naszych Klientów.

Mamy w tym temacie znaczne sukcesy. Do tej pory pozyskaliśmy już wielomilionowe kwoty EURO na realizację projektów związanych ze szkoleniem osób bezrobotnych jak i rolników dla nowych zawodów, jednocześnie dając tym ludziom szansę i nadzieje na dobrą pracę i lepsze jutro. Dzięki naszym działaniom Pracodawcy pozyskali wykwalifikowanych pracowników.

Pomoc prawna naszego zespołu w zakresie pozyskiwania środków na realizację projektów finansowanych ze środków UE w oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych wygląda następująco:

  • pomoc przy określeniu wartości zamówienia i sposoby jej ustalenia,
  • pomoc prawna przy wyborze trybu do przeprowadzenia określonego postępowania w oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych,
  • przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • pomoc przy określeniu jakich rodzajów dokumentów może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane,
  • pomoc przy sporządzaniu protokołu postępowania,
  • pomoc prawna w przypadku wniesienia środków ochrony prawnej (protestu, odwołania, skargi) przez podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia.

W chwili obecnej przedsiębiorcy, osoby fizyczne mają możliwość uzyskania bezzwrotnych środków pomocowych z Unii Europejskiej. Ta rzeczywistość stawia dla nas nowe wyzwania i jednocześnie daje Państwu wielką szansę, którą powinniście wykorzystać. O wsparcie w ramach programów pomocowych UE mogą ubiegać się działający na polskim rynku przedsiębiorcy, osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe np. takie jak stowarzyszenia.

Możliwość uzyskania środków pomocowych z UE w ramach realizowanych programów bez wątpienia przyczynia się do rozwoju społeczno-ekonomicznego naszego kraju z jednoczesnym podniesieniem konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynku UE. W procesie wnioskowania o wsparcie unijne najważniejszą rolę pełni dobrze przemyślany i opracowany projekt, którego koncepcja opisana w dokumentacji projektowej (wnioskowej), wykazuje spójność z unijną polityką rozwoju regionalnego jak i strategią rozwoju danego województwa.

Oferujemy Państwu profesjonalną pomoc prawną w zakresie ubiegania się o wsparcie finansowe ze środków UE oraz wskażemy mechanizmy umożliwiające pełna i bezpieczną, a tym samym efektywną realizację projektu unijnego. Pragniemy podkreślić, że samo podpisanie umowy o dofinansowanie projektu nie jest końcowym etapem drogi po wsparcie unijne. Kolejnym i bardzo ważnym etapem, w którym nasza kancelaria ma znaczne osiągnięcia związane z pomocą prawną podmiotom (beneficjentom), jest kontrola projektów i programów finansowanych lub współfinansowanych ze środków unijnych przez instytucje zarządzające obejmujące m.in.

  • sprawdzenie zastosowania właściwych procedur związanych z realizacją zamówień,
  • sprawdzenie przestrzegania zasad archiwizacji dokumentów związanych z wdrażaniem projektów współfinansowanych z publicznych środków wspólnotowych,
  • sprawdzenie przestrzegania zgodności realizacji projektów, działań i programu z polityką Wspólnoty.

Kontrola we wskazanym zakresie może być przeprowadzona w trakcie realizacji projektu lub w terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie projektu. Kontrola może być przeprowadzona w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu.